دل نـــــــــــــوشته

دوش وقت سپندرمزگان  بود مرا                                          زندگی تلخ تر از تلخی هاایـــــــن دل عجـب کـــــــوفت مرا                                          گو یا نبود جز پر ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 18 بازدید
تیر 92
19 پست
شهریور 91
1 پست
تیر 91
1 پست
بهمن 90
1 پست
تیر 90
6 پست
تیر 89
12 پست