دل نوشته

دل  نوشـــــــ ـته گر بود یار کنارمیــــــــــ...                                خواهدم گفــــــــــــــــــــــــــــت شعرمیـــــ...«ای جان جانان،ای جانمی                               رو تو ماند به ماهِ روشــــــــــــنیـــ ـــــــــــــــ گر ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 18 بازدید
تیر 92
19 پست
شهریور 91
1 پست
تیر 91
1 پست
بهمن 90
1 پست
تیر 90
6 پست
تیر 89
12 پست