سال 92 شمسی


سال      3751       زرتشتی
سال      2572      هخامنشی
سال      1392      خورشیدی

(سال مار )

«
فرا رسیدن نوروز باستانی , یادآور شکوه ایران  و  یگانه یادگار جمشید جم بر همه
ایرانیان پاک پندار , راست گفتار و نیک کردار
خجسته باد.»
  .:° •✿ نوروزتان پیروز ✿• °:.
/ 0 نظر / 21 بازدید