تاریک است دنیا

اینم یه شعر دیگه از من یا بهتره بگم از احساسات من:

تاریک است دنیا
آمدم دنیا
همه جا تاریک بود
من بودم در تاریکی دنیوی...
گرم ماند به من یک قفس کذّایی...ای دل تنهای من
گویند دنیا خوش است
اما به وصال یار
ولی دنیای تنهایی من به چه ماند؟ به تاریکی
کمک خواهم در آورد مرا زین ظلمت دنیایی... ای مرغ نامه رسان
آوردند مرا به دنیا...
هنوز همه جا تاریک است...
/ 0 نظر / 49 بازدید