سیگار یک مفهوم خاص مثبتی در کار های هنری نباید باشد

به چند عکس از استفاده کنندگانی که شاید روزی فکر می کردند با یکی دو تا یا اصلاً همان یکی پوک زدن به سگار و مواد مخدر اتفاقی نخواهد افتاد؛ نگاه کنید:
(رفرنس: http://www.hpb.gov.sg/hpb/default.asp?pg_id=2563)

پیامد و نتیجه سیگار کشیدن خود را پس از 10 سال نشان میدهد هرچند بلافاصله اثرات مخرب خود را به جا می گذارد

توجه کنید که این ها تنها شکل و ظاهر نیستند. این افراد یا به بدترین شکل خواهند مرد و یا با هزینه بسیار گزاف و گران شیمیدر مانی زندگی دردناکی را تجربه خواهند کرد.

با این توصیفات دقیق و علمی، آیا به سیگار باید نقشی مثبت در کار های هنری داد؟ آیا هیچ فرد عاقلی به دنبال این ها می رود؟

توجه داشته باشید که الکترو اسموک هم نیکوتین دارد و هم مشتقات سیگار را. در نتیجه سیگار برقی از سیگار هیچ کم ندارد اما به نظر می رسد که برای اطرافیان کم خطر تر است اما به هر حال سرطان زا است. (رفرنس:     http://www.pharmatimes.com/Article/12-09-03/Do_not_touch_e-cigarettes_say_lung_experts.aspx)

/ 0 نظر / 114 بازدید