«دل نوشته»

به خودم می گم: «دیگه اصلاً به تنهایی فکر نمی کنم، دیگه از احساسات سخن
نمی گم و بهشون توجه نمی کنم. به این که چرا دوستی ندارم فکرنمی کنم.
 اما
وقتی که مسافرت می رم... برای خودم قدم می زنم و دنیا یزرگمون رو می بینم
جایی که توش باید زندگی کنیم و شاد باشیم؛ مغلوب احساساتم می شم.

و بازم همونی میشم که از قبل بودم.
                              
                                       شادی در عشق است
                                                      بیایید عاشق باشیـــــــــــــــــــــــــــم
                                       زین زندگی دیگر چه خواهیم
                                                      جزی شادی و سلامتی نیاز چیست؟

/ 0 نظر / 18 بازدید