حساسیت...

دکتر گفت نباید زمان بارونی برم بیرون... چون حساسیت به سرما دارم و دارویی هم برای درمونش نیست، ولی هر روز احساس سرما دارم در دلم احساسش می کنم.... آخه چرا کسی نیست که دلم رو گرم کنه؟
(متن ادبی هست!؛ فکر نکنید که دلم درد داره هااا!)

/ 0 نظر / 24 بازدید