بیماری دل

بیماری دل

دل ناخواسته غمگین گشت...کرد دنیایم را سیاه
نخواستم بگفت؛گویا کردم ریاح
اشتباه از من،از دل احساساتی

گفتند دل خواهدم دلـداری...
زندگی ظلمت گشت
زان زین تنهایی

آی مرغ نامه رسان
پیامم را برسان
این دل بیمار گشت
و دنیایم سیاه

چاره ای باید اندیشید
دل من تنهاست بی آنکه بخواهم

پاره ای از روزها
دل من گریان است
نامه را ده به ناکجا آباد

ای مرغ نامه رسان
چاره ای باید کرد
دل من تنها است...
/ 0 نظر / 19 بازدید