چرا؟

آمدم به جمعشان
دیدم به رویشان
نیست کسی در این فکر
قسم به چشمشان
نیست چرا جز من کسی به فکر تنهایی
گویی پی برده ام به رازشان
راز در اینست که من احمقم
اما نیستم از خوی ِشان
چرا چنینم؟ زندگی به من ماند یک رسوایی

تنها در باران Lonely in rain
/ 0 نظر / 17 بازدید