دار تنهایی...

تا پیش ازاین شعرهام انگلیسی بود، اکنون با زبان میهن خودم می سرایم... شاید که از درد دلم کاهد...

Home of loneliness
دارِ تنهایی...

زین دار تنهایی من

نیست یاری به دلداری من

ایا ای تنهاترین تنهایان! این همه شعر نسرای

کین سرنوشت است بی یاری من

ور دگر هرکو خواهد خدا

شاید سرنوشت آورد مرا دلداری من

گفتیم و خموش گشتیم زین گفتار

امیدواریم هنوز، نیست ز بی عقلی من

ای تو اگر عاقل و بی غم شدی

ناگفته چراغ راه عاشقان شدی

زین راه بی پایان خیالی ات

کی کند یار فکر وصال به من


خواهشمندم که شعرهایم را کپی نکنید؛ می دانم که ارزش کپی کردن ندارند.
/ 0 نظر / 20 بازدید